jiwwteam

แต่งรถมือสอง อย่างไรให้เฟี้ยว

แต่งรถมือสอง อย่างไรให้เฟี้ยว

สุภาษิตไทยที่ว่า “ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง” ขอบอกไว้ตรงนี้ว่าไม่ใช่เพียงแค่ใช้กับคนเท่านั้น  แต่ยังสามารถใช้กับรถยนต์ด้วยเช่นกัน หากเรามีรถยนต์แล้วไม่แต่งก็จะเสียของ บางคนชอบแต่งรถเป็นชีวิตจิตใจ แม้จะมีคนคอยแซวว่า “เอาเงินที่แต่งเมีย มาเสียกับแต่งรถหมด”  สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้อยู่ในความสนใจ เพราะจดจ่อแต่เรื่องการแต่งรถ ไม่ว่าจะเป็นรถป้ายแดงที่เพิ่งจะถอยมาใหม่ หรือรถมือสอง เราก็สามารถนำมาแต่งรถได้ตามความชอบและสไตล์ของเรา